Servicii si competenta notariat

I. Servicii notariale pentru persoane FIZICE

Notariatul nostru ofera urmatoarele servicii pentru persoanele fizice:

– Consultatii juridice in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic;
– Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii;
– Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, impuse de legalitatea si veridicitatea unui act notarial;
– Certificari de fapte;
– Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;
– Succesiuni-implicand toata procedura succesorala notariala pentru emiterea unui certificat de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate;
– Testamente;
– Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege si necesare rezolvarii situatiei dvs juridice;
– Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti;
– Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor.

Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul notarial, din motive obiective( sanatate, etc.), pe baza unei cereri si cu o programare prealabila.

Servicii de traduceri

Biroul notarial NOTARIS ofera si servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza, italiana, colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.
Documentul care necesita a fi tradus va putea fi depus la notariat.

Servicii de cadastru

Biroul notarial NOTARIS colaboreaza cu experti cadastristi autorizati, pentru intocmirea documentatiei cadastrale aferente imobilelor si terenurilor dvs.

II. Servicii notariale pentru persoane JURIDICE

Notariatul nostru ofera urmatoarele servicii pentru persoanele juridice:

– Consultatii juridice in domeniul comercial, in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic;
– Acte constitutive, hotarari AGA, acte aditionale ale societatilor comerciale;
– Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor, administratorilor, procurilor, conventiilor, etc.;
– Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, impuse de legalitatea si veridicitatea unui act notarial;
– Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale;
– Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;
– Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, alipiri, dezmembrari, partaj, ipoteci, impumut, antecontracte de vanzare-cumparare, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege si necesare rezolvarii situatiei dvs juridice;
– Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti.

Servicii de traduceri

Biroul notarial NOTARIS ofera si servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza, italiana, colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.
Documentul care necesita a fi tradus va putea fi depus la notariat.

Servicii de cadastru

Biroul notarial NOTARIS colaboreaza cu experti cadastristi autorizati, pentru intocmirea documentatiei cadastrale aferente imobilelor si terenurilor dumneavoastra.

III. Competenta Biroului notarial NOTARIS

Biroul Notarial NOTARIS, are competenta teritoriala si materiala generala.
Astfel, la sediul biroul nostru, se pot intocmi si efectua proceduri notariale cum ar fi:

– contracte de vanzare cumparare;
– donatii;
– schimburi;
– contracte de intretinere, uzufruct, renta viagere, habitatie viagera;
– ipoteci;
– terstamente;
– declaratii, procuri, certificari;
– legalizari copii, legalizarea semnaturii traducatorului;
– orice alte operatiuni notariale prevazute de lege.

EXCEPTII de competenta

Biroul Notarial NOTARIS, sesizat cu o cerere privind dezbaterea unei succesiuni, va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune, numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Ilfov (Mogosoaia, Buftea, Chitila, Chiajna, Otopeni, Voluntari, Corbeanca, Afumati, Snagov, etc.).
Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public, sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale.